Đào Thị Lê,

Trưởng ban ăn chơi

Đã ăn chơi thì không phải sợ mưa rơi ! Cứ thế mà bét tờ lè nhè đi các anh các chị ạ

Phạm Công Tiến,

 Trưởng ban văn hóa

 Dân ta phải biết sử ta, cái gì không biết thì tra Gu Gồ. Có thể thôi khỏi lằng nhằng.

Lê Tuấn Hùng,

Trưởng ban thể chất

Cô dậy em, bài thể dục buổi sáng, 1,2,3,4 hít thở hít thở hít thở,....