top of page

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BIGK

Đã cập nhật: 23 thg 8, 2019


Khi mặt trời mọc, hệ thống BigK bắt đầu sản sinh ra dòng điện và cung cấp trực tiếp cho các thiết bị điện trong nhà. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn điện mặt trời tạo ra thì hệ thống sẽ lấy điện lưới bù vào. Bạn sẽ bắt đầu tiết kiệm được phần lớn tiền điện nhờ vào điện mặt trời, thậm chí còn sinh lời nếu như bạn không tiêu hụ hết lượng điện dồi dào này.Khi mặt trời mọc, hệ thống BigK bắt đầu sản sinh ra dòng điện và cung cấp trực tiếp cho các thiết bị điện trong nhà. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn điện mặt trời tạo ra thì hệ thống sẽ lấy điện lưới bù vào. Bạn sẽ bắt đầu tiết kiệm được phần lớn tiền điện nhờ vào điện mặt trời, thậm chí còn sinh lời nếu như bạn không tiêu thụ hết lượng điện dồi dào này.
Khi mặt trời mọc, hệ thống BigK bắt đầu sản sinh ra dòng điện và cung cấp trực tiếp cho các thiết bị điện trong nhà. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn điện mặt trời tạo ra thì hệ thống sẽ lấy điện lưới bù vào. Bạn sẽ bắt đầu tiết kiệm được phần lớn tiền điện nhờ vào điện mặt trời, thậm chí còn sinh lời nếu như bạn không tiêu thụ hết lượng điện dồi dào này.

Ban ngày, hệ thống BigK có thể tạo ra nhiều điện năng hơn mức nhà bạn sử dụng, lượng điện dư sẽ được đẩy ngược lên lưới và được ghi nhận bởi công tơ điện 2 chiều từ EVN.Khi hệ thống tạo ra càng nhiều điện mặt trời, thì bạn càng sinh lời với giá bán điện mặt trời hấp dẫn cho EVN là 2,086 VNĐ/ kWh (Theo Thông tư 16/2017/TT-BCT)
Ban ngày, hệ thống BigK có thể tạo ra nhiều điện năng hơn mức nhà bạn sử dụng, lượng điện dư sẽ được đẩy ngược lên lưới và được ghi nhận bởi công tơ điện 2 chiều từ EVN.Khi hệ thống tạo ra càng nhiều điện mặt trời, thì bạn càng sinh lời với giá bán điện mặt trời hấp dẫn cho EVN là 2,086 VNĐ/ kWh (Theo Thông tư 16/2017/TT-BCT)

Buổi tối, hệ thống BigK sẽ ngừng sản sinh ra điện, nhà bạn sẽ dụng điện từ lưới. Lượng điện mặt trời bạn đã tích lũy trên lưới vào ban ngày được ghi nhận bởi công tơ điện 2, chiều sẽ bù đắp 1 phần chi phí cho lượng điện lưới mà bạn sử dụng vào buổi tối.
Buổi tối, hệ thống BigK sẽ ngừng sản sinh ra điện, nhà bạn sẽ dụng điện từ lưới. Lượng điện mặt trời bạn đã tích lũy trên lưới vào ban ngày được ghi nhận bởi công tơ điện 2, chiều sẽ bù đắp 1 phần chi phí cho lượng điện lưới mà bạn sử dụng vào buổi tối.

0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page